Sibirya Kurdu (Husky) Özellikleri ve Bakımı

Sibirya Kurdu (Husky) Özellikleri ve Bakımı Sibirya Kurdu (Husky) Özellikleri ve Bakımı Sibirya Kurdu (Husky) Özellikleri ve Bakımı

Sibirya Kurdu (Husky), Orta yapılı bir ırktır. İlk olarak Sibirya’da ortaya çıkan bu ırk, zamanla tüm dünyada tanınır hale gelmiştir. Yıllardır soyunu devam ettirerek günümüze kadar taşımıştır. Sibirya Kurdu (Husky) genetik yapısında ilk atalarına göre bazı farklıklar olmuş olsa da genel olarak ataların belirgin özelliklerini sahiptir.

Sibirya Kurdu (Husky) Bekçilik İçin Uygun Mudur?

Sibirya Kurdu (Husky) ırkı bekçilik konusunda çok başarılı olamasalar da küçük çaplı koruma görevlerini yerine getirebilirler. Uzun saatler boyunca bir sürünün veya büyük bir işyerinin güvenliğini sağlaması beklenirse Sibirya Kurdu (Husky) ırkı başarılı olamayacaktır. Ancak belli bir süre eğitildiklerinde bazı bekçilik görevlerini yerine getirebilirler. Yine de insanlara karşı cana yakın olmaları Sibirya kurdu bekçilik için uygun mudur sorusuna çoğunlukla hayır yanıtını vermemize neden olmaktadır.

Sibirya’da yüzyıllar boyunca kızak çekme, Rengeyiği sürülerini gütmede ve bekçi köpeği olarak kullanılmış olan Sibirya Kurtları, havlamayı pek sevmezler. Bu yüzden bekçilik görevlerinde oldukça başarılı olduklarını söylemek zor olacaktır. Zaman zaman bu görevi de yerine getirebilseler de eğer bekçilik yapması için bir köpek arıyorsanız mutlaka koruyucu köpek ırklarına göz atmalısınız.

Sibirya Kurdu (Husky) Av Köpeği midir?

Sibirya Kurdu (Husky) ırkı av köpeği değildir. Nesillerdir av içgüdüleri gelişmemiş olan Sibirya Kurdu (Husky) cinsi ne kadar eğitilirse eğitilsin iyi bir av köpeği olamaz. Başka yönleriyle ön plana çıkan bu cins av için tavsiye edilmemektedir. Sibirya Kurdu (Husky) Köpek Sahiplenme düşünen kişiler cinsin diğer özelliklerini de inceleyip öyle kararını vermelidir.

Avcılığın gerektirdiği bir takım özellikler vardır. Güçlü koku duyusu, iz takip etme yetisi, atletik ve çevik bir vücuda sahip olmak ve tehlikelerle cesurca başa çıkmak gibi özellikleri barındıran köpekler arasında maalesef Sibirya kurdu bulunmamaktadır. Sibirya kurdu (husky) av köpeği midir diye düşünen kişileri üzecek bir yanıt vermek zorundayız. Avcılık konusunda başarılı olabilecek bir köpeğe sahip olmak istediğinizde avcı köpek cinsleri hakkında bilgi almak sizlere avantaj sağlayacaktır.

Sibirya Kurdu (Husky) Ne Kadar Yaşar?

Hayvan sahiplenirken birlikte ne kadar vakit geçirebileceğinizi bilmek isteyebilirsiniz. Bazı köpekler uzun ömürlüyken bazıları oldukça erken yaşlarda hayata gözlerini yumarlar. Sibirya Kurdu (Husky) ırkı ortalama olarak 12-15 yıl yaşayan uzun ömürlü köpeklerdir. Köpeğin yaşam süresi ne kadar olursa olsun iyi bakıldıklarında daha uzun yaşamaktadırlar. Bu nedenle aşıları, beslenme zamanları, egzersiz ihtiyaçları aksatılmamalıdır.

Sibirya kurtları soğuk havaları seven köpeklerdir. Özellikle kış mevsiminin hakim olduğu bölgelerde sıfırın altında 60 derece soğuğa kadar rahatlıkla yaşayabilirler. Kürklerinin kalın ve soğuğa karşı dirençli olması, derilerinin altında bu bölgelerde yaşamaya uygun şekilde gelişmiş bir yağ tabakası bulunması en önemli avantajlarıdır. Sıcak iklimlerde yaşamaya elverişsiz olan bu köpek cinsinin yaşam kalitesi ve süresini belirlemede yaşadığı bölgenin önemli bir rol oynadığı düşünülebilir. Sibirya kurdu (husky) ne kadar yaşar merak eden köpek sahipleri, köpeklerinin yaşam ömrünün onlara nasıl baktıklarıyla doğru orantılı olduğunu bilmeleri gerekir.

Sibirya Kurdu (Husky) Çok Tüy Döker Mi?

Köpekler oldukça sevimli ve tüylü dostlarımızdır. Bazı cinsler şaşırtıcı derecede uzun tüy yapısına sahip olsa da bazı cinsler vardır ki hiç tüyler yoktur. Köpek sahiplenme için çok tüy döküp dökmemesi önemli bir kriterdir. Çok tüy döken köpeklere alerjisi olan veya evinin kirlenmesini istemeyen kişiler vardır. Sibirya Kurdu (Husky) ırkı aşırı derecede tüy döken köpeklerdir. Düzenli olarak taranmaya ve tüy bakımına ihtiyaç duyarlar.

Sibirya kurdu (husky) çok tüy döker mi sorusuna evet yanıtı vermemizin sebebi, soğuk iklim şartlarında yaşamaya elverişli şekilde evrim geçirmiş tüylerinin sürekli yenilenmesidir. Vücudunu kardan, tipiden ve Sibirya’nın buz gibi rüzgarlarından koruyan tüylerinin yenilenmesi Husky’ler için son derece önemlidir. Bu yüzden sürekli tüy bakımlarının yapılması, temizlenmesi ve gereken durumların oluşması halinde bir veterinere danışılması önemli olacaktır.

Sibirya Kurdu (Husky) Saldırgan Mıdır?

Köpekler yavruluk döneminden itibaren yeterince sosyalleştirilmezlerse saldırgan davranışlar sergileyebilirler. Bazı cinsler ise genetik özellikleri dolayısıyla sosyalleşseler bile yaşadıkları en ufak bir olayda saldırgan olabilirler. Sibirya kurdu saldırgan mıdır öğrenip sahiplenmek isteyen kişilere verilebilecek yanıt, Sibirya Kurdu (Husky) saldırgan mıdır sorusuna çoğu kişi evet yanıtını verir ancak bu yanlış bir ön yargıdır. Sibirya Kurtları saldırgan davranış sergilemezler.

Yakınlık kurmayı seven, sevecen ve şefkatli bir köpek cinsi olan Sibirya Kurdu (Husky), saldırgan bir köpek cinsi değildir. Özellikle çocuklar ile iyi anlaşırlar. Saldırgan olduklarının düşünülmesine neden olan durum ulumayı sevmeleri, özgürlüklerine son derece düşkün olmaları ve onlar için mantıksız gelen komutlara uymayı reddetmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Her ne kadar kendi başına buyruk takılmayı seven köpekler olsalar da asla saldırganlık özelliği göstermezler.

Sibirya Kurdu (Husky) Çok Havlar Mı?

Bazı köpek ırkları diğerlerine göre aha gürültücüdür. Kendilerini havlayarak veya uluyarak ifade etmeyi severler. Bu tarz hayvanlara köpek isimleri seçerken gürültücü olduklarını belli eden tercihler yapılabilir. Sibirya Kurdu (Husky) cinsi köpekler havlamayı pek sevmezler. Hatta diğer köpeklere göre neredeyse hiç havlamadıkları bile söylenebilir. Sibirya kurdu (husky) çok havlar mı sorusuna hayır yanıtı vermiş olabiliriz, ancak havlamamaları demek onların sessiz sakin, gürültüyü sevmeyen bir köpek cinsi olduğu anlamına gelmemektedir.

Sibirya Kurdu (Husky) en çok ulumayı sever. Sahiplerine karşı cevap veriyormuşçasına sürekli uludukları görülür. Mutlu olduklarında, sevindiklerinde, şaşırdıklarında, sinirlendiklerinde ve hatta kızdıklarında değişik şekillerde uluma sesleri çıkardıklarına şahit olabilirsiniz. Özellikle sahiplerinin onlardan ısrarlı bir şekilde yapmalarını istediği davranışları yapmayı reddederek adeta sahiplerine cevap verir nitelikte ulumaları, sanki insanlar gibi konuşuyorlar gibi görülebilir.

Sibirya Kurdu (Husky) Ne Kadar Zeki?

Hayvan gütmek, bir yerde bekçilik yapmak, avda iz takip etmek, polis operasyonlarında yer almak zeka gerektiren işlerdir. Zeki köpekler verilen görevlere konsantre olabilir ve layığıyla yerine getirir. Sibirya Kurdu (Husky) ırkı orta derecede zeki köpeklerdir. Büyük sorumluluklarda bazen konsantrasyon sorunları yaşasalar da zamanla gelişim gösterebilirler.

Köpekler aleminde son derece zeki köpek cinsleri bulunur. Sibirya kurdu her ne kadar en zeki köpek cinsi olmasa da, kendilerine verilen komutları anlarlar ve eğer verilen komutu uygun bulmazlarsa yapmayı reddederler. Sibirya kurdu (husky) ne kadar zeki sorusuna sahiplerinin onlara kızgın olup olmadığını, yaptığı bir yaramazlık sonucunda azar işitip işitmeyeceğini anlayabilecek kadar zekidir, ancak zekalarını daha çok haylazlık yapmak için kullanırlar.

Sibirya Kurdu (Husky) Eğitimi Kolay Mı?

Eğitimi kolay olan köpekler uyarıları anlayıp istenilen eylemi yerine getirme konusunda başarılıdırlar. Kolay eğitilebilen köpeklere uzun zaman harcamadan ve bol tekrar yapmadan istenilen şey öğretilebilir. Zeki olan köpekler eğitimlerde genellikle başarılı olsalar da rağmen bazı ırklar zeki olmalarına rağmen kolay eğitilemeyebilirler. Sibirya Kurdu (Husky) ırkı eğitimi kolay olmayan köpeklerdir. Eğitim boyunca sabır ve bol tekrar gerekir.

Sibirya kurdu (husky) eğitimi kolay mı sorusuna hayır yanıtı vermemizin nedeni, Sibirya Kurdunun en önemli karakteristik özelliği olan başına buyruk davranmayı sevmesi olarak gösterilebilir. Ona verilen komutları uygulama konusunda seçici davranır ve canının istediği şekilde davranmaya meyillidir. Bu yüzden ilk defa köpek sahibi olacak kişiler için başa çıkması zaman zaman oldukça güç hale gelebilen bir köpek cinsi olarak karşımıza çıkar. Ancak gerekli özveri, sabır ve disiplin gösterildiği takdirde o da normal köpekler gibi eğitilebilir ve verilen komutları (canı istediği takdirde) rahatlıkla yerine getirebilir.

Sibirya Kurdu (Husky) Apartmanda Yaşayabilir Mi?

Apartmanlar köpeklerin doğal ortamları değildir ancak günümüzde pek çok kişi apartmanlarda yaşamaktadır. Bu nedenle köpek sahiplenmeyi düşünen kişiler apartman yaşamına uyum sağlayabilecek cinslere ilgi gösteriler. Apartman yaşamına uygun köpekler kapalı ortamda düşük enerjili, evde bulunan diğer bireylere karşı kibar olanlardır. Sibirya kurdu (husky) apartmanda yaşayabilir mi cevabını öğrenip sahiplenmek istiyorsanız bu soruya maalesef hayır yanıtını vermek zorundayız.

Sibirya Kurdu (Husky) küçük köpek ırklarından değildir. Bu yüzden yaşadığı çevrede geniş bir hareket alanına sahip olması gerekir. Özgürce koşup oynayabileceği ve hareket edebileceği bir çevrede yaşadığında daha sağlıklı ve mutlu olacaktır. Yeterince ilgi görmediği durumlarda sıkıntıdan evdeki eşyaları kemirmeye başlaması birçok Sibirya kurdu sahibinin şikayetçi olduğu bir durumdur. Bu sıkıntıların yaşanmaması için köpeğinizin geniş hareket imkanına ve yeterince ilgiye sahip olduğundan emin olmanız sizlere onunla birlikte sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşarken fayda sağlayacaktır.

Sibirya Kurdu (Husky) Enerji Seviyesi Yüksek Mi?

Yüksek enerjili köpekler her zaman harekete geçmeye hazırdır. Oyun oynamak, bir yerden bir yere gitmek onlar için harika aktivitelerdir. Ciddi oranda egzersiz ihtiyaçları vardır. Sibirya Kurdu (Husky) ırkı ise çok yüksek enerjiye sahip köpeklerdir. Yerinde durmak istemezler ve daima oyun oynayıp hareket ederler.

Özellikle sahipleriyle ve hemcinsleriyle oyun oynamaya aşırı düşkün olan bu köpekler için hareketlilik adeta vazgeçilmezdir. Çocuklarla da çok iyi anlaşan bu köpek cinsinin enerjisini atabilmesi için boş bol harekete, egzersize ve oyun aktivitelerine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu şartlar sağlanamadığında hem psikolojik hem de fiziksel bir takım sıkıntıların doğmasını beklemek şüphe götürmez bir gerçektir. Sibirya kurdu (husky) enerji seviyesi yüksek mi merak edip sahiplenmek isteyen kişiler, onun her an patlamaya hazır enerjisine kendilerini hazırlamalıdırlar.

Sibirya Kurdu (Husky) Çocuklarla Anlaşabilir Mi?

Çocuklu aileler köpek sahiplenme kararı verirken başkalarına göre daha fazla zorlanırlar. Yuvalarına katılacak yeni üyenin çocuklarıyla anlaşıp anlaşamayacağını sorgularlar. Çünkü bazen çocukla köpeğin yalnız kalması gerekebilir. Böyle bir durumda hiç kimse çocuğunun zarar görmesini veya köpeğinin rahatsız olmasını istemez. Sibirya Kurdu (Husky) ırkı çocuklarla iyi anlaşır. Onlarla birlikte olmayı ve zaman geçirmeyi sever.

Özellikle çocuklu ailelerin gözü arkada kalmadan tercih edebileceği bir köpek cinsi olan Sibirya kurdu (husky), son derece şefkatli ve sevecen bir köpek olmasıyla öne çıkar. Yeni doğan bebekler ve büyüme çağındaki çocuklar için gerçek birer arkadaş olurlar. Her ne kadar koruma iç güdüleri diğer bazı cins köpekler kadar gelişmemiş olsa da, ailelerindeki çocukları tehditlere karşı savundukları ve olası tehlikeli durumlarla karşılaşıldığında sahiplerini uyardığı gözlemlenmiştir. Sibirya kurdu (husky) çocuklarla anlaşabilir mi öğrendikten sonra sahiplenmek isteyen kişiler gönül rahatlığıyla bu köpek cinsini tercih edebilirler.

Sibirya Kurdu (Husky) Yabancılara Nasıl Davranır?

Bazı köpekler eve gelen konuklardan mutlu olurken yabancılarla iyi geçinemeyenler utangaç, huzursuz ve saldırgan olabilir. Sibirya Kurdu (Husky) ırkı yabancılara karşı orta derecede samimiyete sahiptir. Herkes iyi davranmasa da saldırgan tavırlar da sergilemez. Sibirya kurdu (husky) yabancılara nasıl davranır sorusuna en iyi yanıtı onlara gerekli eğitimleri veren sahipleri rahatlıkla tahmin edebilecektir.

İnsanlarla vakit geçirmeyi çok seven bu köpek cinsi, yavruluk çağından itibaren yeteri kadar sosyalleştiği takdirde yabancılara karşı da sevecen tavırlar sergileyebilir. İyi bir bekçi köpeği olamamasındaki en temel sorun buradan kaynaklanır. Sevecen ve arkadaş canlısı bir Sibirya kurdu, yabancı bir insan veya hayvanla karşılaştığında onlara agresif ve saldırgan davranışlarda bulunmaz. Ancak her daim tetikte kalmaya devam etmektedir.

Sibirya Kurdu (Husky) Başka Petlerle Geçinebilir Mi?

Bazı cinsler insanlarla çok iyi geçiniyor olsalar bile başka petlerle anlaşamayabilirler. Bazen kıskanç yapılarından dolayı ortamdaki tek hayvan olmak isterler. Bazense diğer petleri kendilerinden güçsüz görüp hükmetmek isterler. Köpeklerin sahip oldukları sosyal beceriler de diğer petlerle geçinmelerinde önemli role sahiptir. Sibirya Kurdu (Husky) ırkı başka petlerle karşı tarafın tavrına göre geçinir. Bir pet ona iyi davranırsa iyi olur, kötü davranırsa geçinmekte sorun yaşar.

Sibirya kurdu (husky) başka petlerle geçinebilir mi sorusuna muallakta bir yanıt vermemizin sebebi başına buyruk davranmayı sevmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu köpek cinsinin başkalarıyla iyi bir iletişim seviyesine sahip olmasındaki en büyük sorumluluk sahiplere düşmektedir. Eğitilmesi çok da kolay olmasa da iyi bir şekilde sosyalleşmiş, yabancılara karşı agresif tutumlar sergilemeyen bir Sibirya kurdu diğer evcil hayvanlarla arkadaş olabilir ve yaşam alanını paylaşabilir. Fakat ortamda başka bir hayvan bulunmasını sevmeyen köpek cinsleriyle bir arada tutulması önerilmemektedir ve ortaya bir takım sorunların çıkabileceğini hatırlatmakta fayda vardır.

Sibirya Kurdu (Husky) Sahibine İtaat Eder Mi?

Bir köpeğin sahibine itaat etmesi pek çok konuda önemlidir. İtaatkar olmayan köpekler başına buyruk tavırlar sergiler ve sahibinin sözünü dinlemezler. Sibirya Kurdu (Husky) ırkı da itaatkar sayılabilecek köpek ırklarından değildir. Genel olarak başına buyruktur. Sibirya kurdu (husky) sahibine itaat eder mi sorusuna çoğu zaman evet yanıtı da verilebilir.

Sahiplerinden aldıkları komutları yapıp yapmamak konusunda seçici davranırlar. Eğer verilen komutu mantıksız bulurlarsa yerine getirmezler. Onlar için eğlence ve oyun bir adım daha ön planda olduğu için, bu durumu engelleyecek komutlar verildiğinde sahiplerine itaat etmezler. Ancak bu sahiplerinin sevmedikleri anlamına gelmemektedir. Sahiplerine düşkün, onları oldukça seven ve karşılığında da aynı derecede ilgi bekleyen hayvanlardır.

Husky Ne Demek?

Köpekler aleminde yüzlerce faklı türden cins bulunmaktadır. Devasa, atletik yapılı, güçlü, az tüylü, çok tüylü, minyatür ve zarif görünüşlü yüzlerce cins, isimlerini sahip oldukları çeşitli özelliklerden ya da yetiştikleri bölgeden alabilirler. Aynı cins köpeğe dünyanın farklı yerlerinde farklı isimler takılsa da genel olarak kabul gören betimlemeler bulunur. Resimde görülebilen masmavi gözleri ve ilgi çekici karakteristik yapılarıyla popüler olan Sibirya kurdunun bir diğer adı Husky ne demek beraber bakalım.

Husky dilimizde “dayanıklı, dinç, güçlü” anlamlarına gelmektedir. Ayrıca boğuk ses manasını da taşımaktadır. Sibirya bölgesinde yetişen bu köpek cinsine Husky denmesinin en önemli sebebi sert kış koşullarına karşı son derece dayanıklı olmalarıdır. Kışın sıfırın altında 60 derece soğuğa kadar rahatlıkla dayanabilen Husky, kızak çekme köpeği olarak kullanıldığından ona güç ve dayanıklılığı simgeleyen bu isim verilmiştir.

Husky Kaç TL?

Dünyanın en popüler evcil hayvanı köpeklerdir. Tarih boyunca insanların yanında sadık birer dost olarak kalmaları bundaki en büyük sebeplerden biridir. Sahibine son derece bağlı, itaatkar, sevimli ve oyuncu yapılarıyla adeta ailelere yeni bir üye olan bazı köpek cinsleri, oldukça popüler ve nadir olmalarından dolayı ücretli bir şekilde sahiplendirilmektedirler. Eğer bir Sibirya kurdu (husky) köpek sahiplenmeye karar verdiyseniz Husky kaç tl diye merak edebilirsiniz.

Ülkemizde satılan Sibirya kurdu kaç tl fiyatları 1500 ila 4000 lira arasında değişiklik göstermektedir. Bu fiyatları etkileyen en önemli unsur yaş ve sağlık durumu, seceresinin olup olmadığıdır. Secereye sahip olmayan ve yaşlı köpekler daha ucuz fiyatlara satılmaktadır. Secereye sahip sağlıklı bir yavru olduğunda fiyatlar artış göstermektedir. Sibirya kurdu yavrusu kaç tl ücreti 4000 TL den fazla olabildiği durumlar da vardır.

Orjinal Husky Nasıl Anlaşılır?

Köpeklerin cinslere ayrılma sebepleri, her birinin farklı özellikler taşımasından dolayıdır. Onlara has isimlerinin ortaya çıkmasının sebepleri budur. Her cins köpek, onu diğerlerinden ayrı tutan bir özelliği ile ön plana çıkar ve bu özelliğin korunması için safkan olarak soyunu devam ettirmesi gerekir. Sahiplenilmek istenilen köpeğin kırma olup olmadığını anlamak için çeşitli yöntemler vardır. Orijinal husky nasıl anlaşılır öğrenmek için bazı bilgilere erişebiliyor olmak önemlidir.

 • Secere
 • Anne ve baba hakkında bilgi
 • O cinse ait özelliklerin varlığı
 • Irk derneklerine danışmak

Safkan husky nasıl anlaşılır diye merak ediyorsanız yapmanız gereken şey köpeği sahiplenmeden önce yukarıdaki adımları izlemek olacaktır. Secere sayesinde köpeğin soy ağacına ulaşılabilir ve safkan olup olmadığı anlaşılabilir. Secere yoksa anne ve baba hakkında bilgi edinilmelidir. Safkan Sibirya kurdu nasıl anlaşılır öğrenmek için bu cinse ait özelliklerin varlığını kontrol edebilir ya da ırk dernekleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Husky Nasıl Eğitilir?

Son derece zeki varlıklar olan köpekler, insanlarla uyum içerisinde yaşamak için bir takım eğitimlere ihtiyaç duyarlar. Bu eğitimler itaat ve tuvalet eğitimi gibi temel eğitimler başta olmak üzere çeşitlilik göstermektedir. Her köpek verilen her görevi en üst düzey başarıyla tamamlayamayabilir. Bunda köpeğin verilen göreve uygun olup olmadığı etkilidir. Bu yüzden göreve uygun bir köpek cinsi seçilmeli ve uygun eğitim verilmelidir. Her köpeğin eğitim şekli aynı olmayacaktır. Özgürlüğüne düşkün ve başına buyruk davranmayı seven Husky nasıl eğitilir inceleyelim.

 • Ciddi ve sabırlı olun
 • Karakteri ve tepkilerini gözlemleyin
 • Onu eşitiniz olarak kabul etmeyin
 • Huskylerde liderlik söz konusudur, lider olun
 • Otorite boşluğu yaratmayın
 • Atlamak, zıplamak ve ısırmak gibi davranışlar sergilemesine izin vermeyin
 • Ona itaat etmediği sürece yemek yiyemeyeceğini öğretin
 • Yemek yemeyi hak etmesi için itaat etmesi gerektiğini bilmesi gerekir
 • Tuvalet için bir alan belirleyin ve burayı kullandığında ödüllendirin

Sibirya kurdu nasıl eğitilir öğrenmek istiyorsanız bilmeniz gereken en önemli şey onların eğitilmeleri kolay olmayan köpek olduklarıdır. Dikkatleri kolay dağılır. Bu yüzden verilen eğitimler kısa ama öz olmalıdır. Doğada gruplar halinde yaşadıkları için bir lidere ihtiyaç duyarlar bu yüzden ona sizin lider olduğunu benimsetmeniz gerekir. Aksi takdirde otorite boşluğundan faydalanarak sizi yönetmeye çalışır. Ona bu sürüde ekmek verenin siz olduğunu, itaat etmediğinde aç kalacağını öğretmelisiniz. Yanlış davranışlar sergilediğinde de onu kızgın bir şekilde uyararak liderliğinizi pekiştirebilirsiniz.

Sibirya Kurdu Nasıl Yıkanır?

Sevimli dostlarımızın parlak tüylerini koruması ve her zaman zarif bir şekilde görünmeleri için düzenli bir şekilde ihtiyaç duydukları bakımların yapılması gerekmektedir. Gerekli bakımlar yapılmadığı takdirde tüyler canlılığını yitirecek, dökülmeye başlayacak ve çeşitli deri hastalıklarına davetiye çıkaracaktır. Bu durumun önüne geçmek için köpeğinizin bakımını nasıl yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Bir Sibirya kurdu sahiplenmeye karar verdiğinizde Sibirya kurdu nasıl yıkanır diye merak ediyorsanız endişelenmeyin, bakımı en kolay köpeklerdendir.

Husky nasıl yıkanır diye kafanızı yormanıza gerek yok, çünkü bu köpek cinsi kendi kendini temizleyebilen bir cinstir ve senede 1 defa yıkamanız yeterlidir. Ancak oyun oynarken ya da yağmurda ıslandığında bu durum söz konusu değildir ve kirlendiği için yıkamanız gerekir. Olağanüstü haller dışında fazla endişelenmenize gerek yoktur. Onun cildi için uygun, varsa alerjisini tetiklemeyecek köpekler için özel olarak üretilmiş şampuanları kullanabilirsiniz.

Sibirya Kurdu Kulaklarını Ne Zaman Diker?

Köpekleri zarif ve asaletli gösteren temel unsurları vardır. Bunlar tüyleri, renkleri, vücut yapıları ya da kasları olabilir. Kulak dikliği de bunlardan birisidir ve her köpekte görülmez. Kulakların dik olması cinslere ait bir özelliktir, bu yüzden eğer o köpeğin genetiklerinde kulak dikliği yok ise normal şartlar altında kulakları dikleşmez. Estetik açıdan dolayı bazı köpek cinslerinde cerrahi operasyonla bu özelliğe kavuşulabilir ancak bu son derece yanlış bir davranış olacaktır. Resimde de görüldüğü üzere huskyler doğal olarak dik kulaklı köpek cinsleri arasındadır ve Sibirya kurdu sahiplerinin başkalarına köpeğinin cinsini açıklamak zorunda bırakacak Sibirya kurdu kulaklarını ne zaman diker için bir müddet beklemeniz gerekmektedir.

Safkan bir Sibirya kurdunun kulakları yeteri kadar büyüdüğünde dikleşmeye başlayacaktır. Bu genellikle 10 ila 12 ay arasında sürmektedir. Kulakları normalden daha büyük olan köpeklerde süre uzayacaktır anca anne ve babası safkan olan huskylerde eninde sonunda kulakları dikleşecektir çünkü bu genetik bir özelliktir. Kulakların dikleşmediği görülen ve erkenden çeşitli takviye ve cerrahi operasyonlarla müdahale edilen köpeklerde sağlık sorunları gözükmeye başlayabilir. Bu yüzden estetik amaçlı kulak işlemlerinden uzak durmaya özen gösteriniz.

Sibirya Kurdu Yazın Nasıl Bakılır?

Dünyanın her yerinde bulunan farklı köpek cinsleri, tarih boyunca yaşadıkları bölgeye uyum sağlamak için çeşitli adaptasyon süreçleri geçirmişlerdir. Sıcak bölgelerde yaşayan köpekler sıcağa daha dayanıklı olurken soğuk iklim köpekleri ise kendilerini soğuktan koruyacak özelliklere sahiptir. Bu bakımdan her köpeğin yaşamasına en uygun alan sağlanmalıdır. Ancak bu o köpek cinsine sadece o iklimde sahip olabilirsiniz demek değildir. Tam bir kış hayvanı olan Sibirya kurdu yazın nasıl bakılır diye endişeleniyorsanız içinizi rahatlatacak birkaç tavsiyemiz var.

Resimden de anlaşılabileceği gibi Sibirya kurtları en çok soğuğu ve karı sever. Derisinin altında bulunan yağ katmanı ve çift katlı tüy yapısı onu dondurucu soğuklara karşı korumaktadır. Ancak yaz aylarında bu koruyucu özellikler tam tersi duruma dönüşür. Sıcak havalarda da yaşayabilirler ancak sıcaktan adeta nefret ederler. Son derece enerjik bir köpek olduğu için sıcak havalarda sürekli hareket etmesi zorlaşır. Yaz aylarında huskyler uzun süre sıcağa maruz bırakılmamalı, gerekirse güneş battıktan ve hava serinledikten sonra hareket aktiviteleri yaptırılmalıdır ve bol su tükettiğinden emin olunmalıdır. Rahatlaması için özel serin ortamlar yaratılması onu mutlu edecektir.

Sibirya Kurdu Neyle Beslenir?

Köpeklerin beslenme şekilleri, onların sağlıklı ve kaliteli bir hayat yaşamalarındaki en önemli elementtir. Her köpek cinsi aynı şekilde beslenemeyeceği gibi yaşamlarının farklı evrelerinde de farklı şekilde beslenme ihtiyaçları duymaktadırlar. Çeşitli sağlık sorunları ve alerjiler de beslenme şeklini etkileyen faktörler arasındadır. Bu durumda yapılabilecek en iyi şey gözetim altında ve veteriner tavsiyesi dahilinde bir diyet hazırlamak olmalıdır. Sibirya kurdu neyle beslenir bilmek istiyorsanız yazının devamını okuduğunuzdan emin olun.

Sibirya kurdu ne yer için en iyi cevap, kaliteli bir kuru mama olacaktır. Sibirya’da Çukçiler tarafından kızak köpeği olarak yetiştirilen huskyler, uzun mesafelere yük taşıyabilecek ve bunu az bir miktar yiyecekle yapabilecek şekilde eğitilirler. Bu yüzden onlar için üretilmiş kaliteli bir kuru mama beslenmelerinde yeterlidir. Ancak husky ne yer diye düşünüldüğünde verilen cevap köpeğinizin yaşı ve sağlık durumuna göre değişkenlik gösterir. Yavru köpekler yetişkinlere göre daha çok yemek tüketir. Onlara ekstra yiyecek vermekten kaçınmanız gerekir, aksi takdirde bu alerji ve aşırı kilo olarak dönüş yapacaktır.

Sahiplenmeyi Bekleyenler Sibirya Kurdu (Husky)

Son Sibirya Kurdu (Husky) Pet Üyelerimiz

Sibirya Kurdu (Husky) Son İçerikleri

Sponsorsponsor